NABOŻEŃSTWA

Nabożeństwem nazywamy wspólne modlitwy, które są przejawem religijności lokalnej społeczności, i – w przeciwieństwie do liturgii – nie są oficjalnymi ceremoniami Kościoła, choć mogą być odprawiane z polecenia papieża lub miejscowego biskupa. Powinny prowadzić do lepszego przeżywania liturgii: sakramentów i sakramentaliów.

Nabożeństw nie powinno się łączyć z liturgią, choć czasem pewnym nabożeństwom towarzyszą akty liturgiczne (np. po nabożeństwie różańcowym kapłan może pobłogosławić wiernych Najświętszym Sakramentem).


MSZE ŚWIĘTE

w niedziele:
8:00, 10:00, 12:00

w tygodniu:
18:00